Casa senyorial de planta quadrada que compta amb tres plantes remarcades per cornises decorades amb relleus. La porta, d’arc carpanell, té la llinda i els brancals decorats amb relleus senzills.

Les finestres de la primera i la segona planta són també d’arc carpanell: les de baix geminades i les de dalt amb balconada. Les de la planta superior, quadrangulars, estan decorades amb tres columnetes cadascuna. Al capdamunt de l’edifici hi ha un terrat i, a sobre, una nova planta, construïda posteriorment.

És una residència privada.

  • Comparteix-ho

© Lloret Turisme - Lloret Futur S.A. - Ajuntament de Lloret de Mar. Av. Alegries, 3. · 17310 Lloret de Mar · Tel. + 34 972 365 788 · central-turisme@lloret.cat
lloret de mar