Aquesta petita capella pertanyia a l’antic hospital de beneficència de Lloret, que va ser fundat l’any 1445 per Narcís Oliveres, canonge de la catedral de Girona i administrador de la Pabordia del mes de novembre i, com a tal, senyor del territori de Lloret.

En construir-se el nou hospital, aquesta capella annexa va ser posada a la venda per l’Ajuntament i adquirida el 21 de juny de l’any 1881 pel canonge Dr. Narcís Domènech i Parés, que la va cedir tot seguit a la parròquia.

Sabies que… al segle XVIII l’hospital no tenia llits?

Això es dedueix d’un document de l’any 1716 en què l’intendent Patiño, després de la Guerra de Successió, fa emplenar  una enquesta destinada a conèixer els recursos de cada poble. Els lloretencs expliciten que “ el poble té un hospital posat al mig de la vila i que és per recollir los pobres forasters que passen. No hi ha llits per a dormir ningú malalt. Té una capella anomenada ‘los Sants Metges’ .”

Preu

Gratuït

© Lloret Turisme - Lloret Futur S.A. - Ajuntament de Lloret de Mar. Av. Alegries, 3. · 17310 Lloret de Mar · Tel. + 34 972 365 788 · central-turisme@lloret.cat
lloret de mar