Events on day 12 October 2018

14
Oct
2018
14 October 2018
La maledicció dels déus - Joc de pistes al poblat ibèric de Turó Rodó. Activitat familiar. Per a nens i nenes de 6 a 11 anys. Cal reserva prèvia, places limitades. Reserves: Museu del Mar. Tel. 972 3...
14
Oct
2018
14 October 2018
La maldición de los dioses - Juego de pistas en el poblado ibérico de Turó Rodó. Actividad familiar. Para niños y niñas de 6 a 11 años.

Se requiere reserva previa, plazas limitadas. Reserva...
14
Oct
2018
14 October 2018
La malédiction des dieux - Jeu de pistes dans la ville ibérique de Turó Rodó. Activité familiale. Pour les enfants de 6 à 11 ans.

Indispensable de réserver à l'avance, places limitées. Rése...
14
Oct
2018
14 October 2018
Curse of the Gods - Treasure hunt in the Iberian town of Turó Rodó. Family activity. For children from 6 to 11 years old.

Prior reservation is required, limited places. Reservations: Mariti...
14
Oct
2018
14 October 2018
Проклятие богов - охота за сокровищами в иберийском городе Туро-Родо. Семейная деятельность. Для детей от 6 до 11 лет. Требуется предварительное бронирование, ограниченные места. Бронирование: Морско...
14
Oct
2018
14 October 2018
Der Fluch der Götter - Schatzsuche in der iberischen Stadt Turó Rodó. Familienaktivität. Für Kinder von 6 bis 11 Jahren. Vorherige Reservierung ist erforderlich, begrenzte Plätze. Reservierungen: Mar...
14
Oct
2018
14 October 2018
Salida guiada en kayak por la costa de Lloret. Edad mínima: 14 años. Puntos de salida: Museo del Mar - Puerto de Canyelles Más información: Programa en PDF
14
Oct
2018
14 October 2018
Sortida guiada en caiac per la costa de Lloret. Edat mínima: 14 anys. Punts de sortida: Museu del Mar - Port de Canyelles Més informació: Programa en PDF
14
Oct
2018
14 October 2018
Guided kayak tour along Lloret coastline

Minimum age: 14 years.

Departure points: Maritime Museum - Port Canyelles

Further information: Programme PDF
14
Oct
2018
14 October 2018
Excursion guidée en kayak au long de la côte de Lloret.

Âge minimum: 14 ans.

Points de départ: Musée de la Mer - Port de Canyelles

Plus d'informations: Programme PDF

Book now

Where to sleep

Hotel availability

Lloret on your mobile

qr lloret de marScan this QR code
and you’ll have all the information on hand.

Upcoming Events

30
Sep

04
Jan

05
Dec

05
Jan

Sala d'exposicions de la Casa de la Cultura - 09:00h

09
Dec

21
Dec

18
Dec

TBA - 08:00h

20
Dec

04
Jan

Sala Polivalent Biblioteca Municipal - 17:30h